waarom zijn wij dit initiatief gestart?

Waarom?

In het afgelopen jaar is er veel onrecht toegedaan aan een specifieke groep ondernemers. Ondernemers die door externe factoren (pech) geen cijfers konden laten zien of konden voldoen aan de regels van de steunpakketten. Deze groep valt absoluut in de geest en het doel van de steunpakketten, maar toch hebben ze hier geen aanspraak op kunnen maken. Wij zijn van mening dat elk getroffen bedrijf, klein of groot, recht heeft op een vorm van steun. Zoals Mark Rutte destijds in zijn speech van 16 maart 2020 aangaf: “We laten ondernemers niet in de steek”. Jammer genoeg is de werkelijkheid nu anders en loopt deze groep ondernemers 5 stappen achter op de rest van ondernemend Nederland met onterechte extra schulden.

Waar Het Allemaal Begon

Het initiatief ikvalbuitendeboot.nl begon bij Kevin de Krieger (27, SchoolSupply). Toen hij na zijn afgekeurde bezwaar
(TOGS en TVL op basis van zijn SBI-code) niet meer wist waar hij terecht kon om zijn verhaal te doen, was hij het zat en nam hij het heft in eigen handen. Met dit platform wilt het team achter IVBDB.nl de krachten bundelen en het kabinet laten bewegen.

Het Doel

Het was enerzijds de bedoeling om tijdens deze crisis zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen voor deze groep extra getroffen ondernemers, dit is gedeeltelijk gelukt. Anderzijds was het de bedoeling om deze groep ondernemers een stem te geven richting heel Nederland, dit is met tientallen publicaties en TV-uitzendingen absoluut gelukt. Na deze crisis is het de bedoeling dat wij deze groep vergeten ondernemers niet in de steek laten en met onze campagne blijven vechten voor rechtvaardigheid. Het onrecht moet erkend worden en uiteindelijk gecompenseerd worden, net zoals dat bij de toeslagen affaire is gebeurd. Join our community via onderstaande link.

Ik val buiten de boot

Ons verhaal

omdat elke verhaal telt

Laatste nieuws

Update 3: Wiebes: “The computer says no…”

De afgelopen periode hebben wij met meerdere mensen uit de Tweede Kamer gesproken om te kijken naar de mogelijke oplossingen. Helaas bleef iedereen naar hetzelfde antwoord refereren van minister Wiebes …