waarom zijn wij dit initiatief gestart?

Waarom?

In de afgelopen maanden is er veel onrecht toegedaan aan een grote groep ondernemers.. Wij zijn van mening dat elk getroffen bedrijf, klein of groot, recht heeft op een vorm van steun. Zoals Mark Rutte destijds in zijn speech van 16 maart aangaf: “We laten ondernemers niet in de steek”. Jammer genoeg is de werkelijkheid nu anders en schuift het kabinet haar verantwoordelijkheid af op de gebreken van het systeem.

Waar het allemaal begon

Het initiatief ikvalbuitendeboot.nl begon bij Kevin de Krieger (26, SchoolSupply). Toen hij na zijn afgekeurde bezwaar
(TOGS en TVL op basis van zijn SBI-code) niet meer wist waar hij terecht kon om zijn verhaal te doen, was hij het zat en nam hij het heft in eigen handen. Met dit platform wilt het team achter IVBDB.nl de krachten bundelen en het kabinet laten bewegen.

Het doel

Het is de bedoeling om tijdens deze crisis zoveel mogelijk getroffen ondernemers bij elkaar te brengen zodat wij gezamenlijk ons verhaal kunnen doen richting het EZK, het kabinet en de nationale media. Spread the word, deel je verhaal en help elkaar onderling.

Ik val buiten de boot

In onderstaand item van RTL wordt het verhaal verder uitgelegd.

Ons verhaal

omdat elke verhaal telt

Laatste nieuws

Update 3: Wiebes: “The computer says no…”

De afgelopen periode hebben wij met meerdere mensen uit de Tweede Kamer gesproken om te kijken naar de mogelijke oplossingen. Helaas bleef iedereen naar hetzelfde antwoord refereren van minister Wiebes …